News

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE Wykonania usług doradczych w zakresie dostosowania produkcji odzieży narciarskiej do wymagań krajów alpejskich

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE

 

Wykonania usług doradczych w zakresie dostosowania produkcji odzieży narciarskiej do wymagań krajów alpejskich

Miejscowość Nowy Targ,  data: 14.10.2019

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa: JMP SPORTS WEAR S.C.

Adres: ul. Marii Pajerskiej 8, 34-400 Nowy Targ

NIP: 7361414979

REGON: 490787753

 

Informacja z dnia: 14.10.2019 dotycząca wyboru wykonawcy wyłonionego w ramach zapytania ofertowego  ogłoszonego  dnia: 4.10.2019  na wykonanie usługi dla firmy
JMP SPORTS WEAR S.C. zgodnie z zapytaniem.

 

Niniejszym informujemy, iż po dokonaniu badania i oceny  złożonych ofert  w zakresie usługi przewidzianej zapytaniem ofertowym za najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Seamfactory sp. z o.o.

 

Wybrana została oferta firmy: Seamfactory sp. z o.o. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów w ocenie wskazanych kryteriów.

Using this serwis without changing browser settlements means consent for using cookies files