Opracowanie i wdrożenie Strategii działalności międzynarodowej JMP SPORTS WEAR

Cel projektu: Zwiększona aktywność międzynarodowa firmy JMP SPORTS WEAR

 

Wartość projektu ogółem: 343 785,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 139 750,00 PLN

Numer umowy o dofinansowanie: RPMP.03.03.02-12-0156/16-01

 

Beneficjent: JMP SPORTS WEAR Spółka Cywilna, Piróg Jan, Piróg Krystian, Piróg Magdalena

 

Using this serwis without changing browser settlements means consent for using cookies files